Θλίψη για τον χαμό του συναδέλφου Στράτου Γεωργουλάκη

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικά αισθανόμαστε βαθιά θλίψη  για τον χαμό του πρόσχαρου ανθρώπου, άριστου εκπαιδευτικού, εκλεκτού συναδέλφου Στράτου Γεωργουλάκη.

Η Εκπαίδευση είναι πολύ πιο φτωχή μετά την απώλεια του Στράτου Γεωργουλάκη. Μένει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό πρωτίστως για τους δικούς του ανθρώπους αλλά και για την υπηρεσία, που με τόσο ζήλο υπηρετούσε.

Στη σύζυγό του στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τους ευχόμαστε να έχουν υγεία να τον θυμούνται. 

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που τέθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης eTwinning αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας σας ενημερώνουμε ότι βάσει του με αρ. πρωτ. 147513/29-10-2020 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2020-2021» ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούσαν να υλοποιήσουν έως τρία (3) eTwinning έργα διάρκειας τουλάχιστον 4-5 μηνών.
  2. Προβλεπόταν η δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων των τριών (3) έργων eTwinning, μόνο σε περίπτωση που αυτά ήταν περιορισμένης χρονικής διάρκειας (χρονικό διάστημα υλοποίησης μικρότερο των τεσσάρων μηνών) και ενσωματωμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
  3. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης ορίστηκε η 20η Αυγούστου 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα διευκρινίζεται ότι:

α. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υποβάλει προς αξιολόγηση έως 3 αιτήσεις για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας που αφορούν σε έργα μεγάλης διάρκειας (τουλάχιστον τεσσάρων μηνών) τα οποία υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

β. Εκπαιδευτικοί που ξεπερνούν τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό έργων έχοντας υλοποιήσει επιπλέον και έργα μικρής διάρκειας (μικρότερα των τεσσάρων μηνών), δύνανται να υποβάλουν αίτηση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και για τα έργα αυτά, με την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα πληρούν τα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης ετικετών ποιότητας.

Τέλος, επισημαίνονται τα εξής:

  1. Προς διευκόλυνση των αξιολογητών προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό μαθητή στο TwinSpace του έργου τους και να συμπεριλάβουν το «όνομα χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασης» στην αίτησή τους. Διαφορετικά, θα πρέπει να ορίσουν τις σελίδες του έργου τους στο TwinSpace ως δημόσιες.
  2. Η απονομή των ετικετών θα ξεκινήσει αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

Καλή επιτυχία σε όλους και όλες!

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών  κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ91 στην Π/θμια Εκπ/ση στο πλαίσιο της αριθμ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).  Οι ανωτέρω διορισμοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./149/οικ.15574/02-08-2021 (Β΄ 3549, ΑΔΑ:ΨΘΝΑ46ΜΤΛ6-ΕΣΤ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Καλωσορίζουμε όλους τους νεοδιόριστους συναδέλφους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και τους ευχόμαστε καλή τοποθέτηση!

Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα ονόματα:

ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ07-ΠΕ11-ΠΕ91.01

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών   ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, που διορίζονται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Καλωσορίζουμε όλους τους νεοδιόριστους συναδέλφους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και τους ευχόμαστε καλή τοποθέτηση!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ