• ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21
 
Σας ενημερώνουμε πως σήμερα, Τρίτη 03-ΜΑΗ, έγινε η πληρωμή των Οδοιπορικών 2020-21 για τους αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ - ΕΒΠ ΠΔΕ.
 

ΤΜΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΝΣΗΣ Π.Ε.Ν.Ρ.