Λόγω της διαφαινόμενης σταδιακής ύφεσης των καιρικών φαινομένων, και της σταδιακής αποκατάστασης της βατότητας του οδικού δικτύου, δεν κρίνεται σκόπιμο εκ μέρους της κας Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου να αποφασιστεί εκ νέου διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης για όλο το νομό Ρεθύμνου

Παρακαλούνται οι Δήμοι όπως αποφασίσουν για την λειτουργία των σχολικών μονάδων εντός των διοικητικών τους ορίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του οδικού δικτύου του Δήμου τους ( πχ εξ ολοκλήρου διακοπή λειτουργίας ή μερική διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων)

Εκ μέρους της κ. Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου

Βότσογλου Νίκος

Τμ. Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ρεθύμνου