• ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση. Παρακαλούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκεστε στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνης να υποβάλετε, δήλωση για Οριστική τοποθέτηση έως σήμερα Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59 στο σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr

Τα βήματα για τη συμπλήρωση προτιμήσεων στις αιτήσεις 003.ΠΕΒ01 και 003.ΠΕΤ01 είναι τα εξής:

1. Πηγαίνετε στην περιοχή Αιτήσεις Μετάθεσης και ανοίξτε την αντίστοιχη αίτηση.

2. Πατήστε το κουμπί Διόρθωση.

3. Συμπληρώστε τις σχολικές μονάδες από τις Διαθέσιμες Προτιμήσεις με τη σειρά προτίμησης που επιθυμείτε.

4. Πατήστε το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση. Πλέον, η αίτησή σας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να την εκτυπώσετε.