• Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί(όχι αναπληρωτές) οι οποίοι ΔΕΝ συμπλήρωσαν τη φόρμα με τα στοιχεία για τη μισθοδοσία να το κάνουν άμεσα για να προχωρίσει ο υπεύθυνος μισθοδοσίας στην υποβολή των στοιχείων.  
  • Για τη φόρμα πατήστε εδώ.