• Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι λαμβάνουν το οικογενειακό επίδομα να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση και να την προσκομίσουν στη Διεύθυνση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 31 Οκτωβρίου 2021. Οι υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες έχουν σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή δεν θεωρούνται έγκυρες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
  • Ανακοίνωση για Νεοδιόριστους

Όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν βεβαίωση Αποδοχών θα πρέπει να περάσουν από την ΔΠΕ Ρεθύμνου να την παραλάβουν ενυπόγραφη. Εάν δεν επείγει μπορούν να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ( Ηλεκτρονικές Εφαρμογές/Μηνιαίο Εκκαθαριστικό) μετά την αλλαγή του μήνα, δηλαδή αρχές Οκτωβρίου.